Arş. Gör. Şefika Deren GündüzYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kefalet Sözleşmesinin Şekli
2015 Eylül, XIX + 229 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.