Nergiz EmirYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Özel Askeri Şirketler
Uluslararası Hukuk Açısından Bir İnceleme
2015 Nisan, XVI + 169 S.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.