Doç. Dr. Emrehan İnalYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı
2015 Eylül, VIII + 166 s.

Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi
2011 Ekim, xix + 268 s.

Karşılaştırmalı - Gerekçeli 6098 Sayılı
Yeni Türk Borçlar Kanunu
2011 Mayıs, LI + 937 s.

Reklam Hukuku ve Uygulaması
2008 Mayıs, xxv + 325 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.