60'lı yılların sonu 70'li yılların başları. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin en görkemli yılları. Fakültede kürsü düzeni egemen. Kürsü başkanlarının mutlak otoritesi yanında, kürsüler arası rekabet ve çekişmelerin de yoğun olarak yaşandığı bir dönem.
- Derslerine Karaköy'den kalkan Mercan dolmuşlarıyla gidip, eve tramvayla dönen alçakgönüllü hocalar;
-Asistanlarını "Randevuya geç gelmekle erken gelmek arasında fark yoktur. İnhiraf inhiraftır." diye uyaran bir kürsü başkanı;
-"Eşiniz nasıl?" diye soran sekreterini "Büyük adamların eşine hanımefendi denir!" diye yanıtlayan bir enstitü müdürü;
-"İstanbul'un yoğun trafiğine lüks ve pahalı araç çıkarmak tazminatın belirlenmesinde müterafık kusur sayılmaz mı?" diye soran bir feylesof;
-"Hocalık full-time bir uğraşı gerektirir. Dışarısı ile içerisi birlikte yürümüyor." diyerek istifasını sunan erdemli bir doçent...
Anılarda Yaşayan Portreler, kürsü içi çekişmeler, tartışmalı fakülte kurulları, giderek artan öğrenci olayları arasında yaşanan ilginç anılardan bir demet sunuyor.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Başlarken

I numaralı Medeni Hukuk Kürsüsü

Kürsü Başkanımız
Bülent DAVRAN

Selahattin Sulhi TEKİNAY

Rona SEROZAN

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü'nün Müdürü
Hüseyin Nail KUBALI

Bir Anı
Akan zaman Duran zaman

Fakülte Ortamı

Kürsüde
Kemal OĞUZMAN dönemi

Medeni Hukuk Bölüm Başkanlarımız

Rabi KORAL

Bülent KÖPRÜLÜ

Mukayeseli Hukuk Enstitüsünde Bir Halk Adamı
İsmet SUNGURBEY

Medeni Hukukun Üçaylar'ı

Ümit DOĞANAY

Aytekin ATAAY

Aydın AYBAY

Medeni Hukukun Ordinaryüs Asistanı
Kevork ACEMOĞLU

Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU

Konstantiniyye'de Bir Kyria
Türkan RADO

İlhan POSTACIOĞLU

Selim KANETİ

Değerini İdrak Edemediğimiz Bir Alim
Orhan Münir ÇAĞIL

Hukuk Felsefesine Adanan Bir Ömür
Vecdi ARAL

Zor Bir Dönem, Zorlu Bir Dekan
Orhan ALDIKAÇTI

Romantik Devrimci
Server TANİLLİ

Umumi Amme Hukuku Kürsüsü

Kürsünün Zarif Prensi
İlhan AKIN

Yaman Bir Kurmay Manevrası

Kıssadan Hisse

Cezacılar

Sulhi DÖNMEZER

Sahir ERMAN

Çetin ÖZEK

Ticaretçiler

Duayen Hukukçu
Tahir ÇAĞA

Reha POROY

Oğuz İmregün

Fakültenin Karakutusu
Ali Rıza BAŞARAN

Adli Tıp Dersinin Unutulmaz Hocası
Şemsi GÖK

Marmara Hukuka Uzanan Yol

Marmara Üniversitesinin Kurucu Rektörü
Orhan OĞUZ

Bitirirken