Mobil uygulamalar -genellikle sanılanın aksine- yalnızca kullanıldıkları esnada değil, sürekli olarak kullanıcıların konumunu takip etmektedir. Öyle ki, konum verilerimiz bir günde en az 14.000 kez elde edilmekte ve ziyaret ettiğimiz mekanlar, katıldığımız etkinlikler, şehir dışında olduğumuz tarihler, kısacası izlediğimiz rotaların tamamı bilinmektedir. Bu hususun doğurabileceği sakıncalardan birey olarak kaçınmanın, teknolojiye zorunlu bağımlılığımız düşünüldüğünde oldukça zor olması, konuya ilişkin hukuki düzenlemelerin uygulanmasını daha da önemli hale getirmiştir. Bu eserde mobil uygulamalarda konum verisinin işlenmesinde uygulanacak hukuki düzenlemeler, tarafların hukuki sıfatları, aydınlatma ve açık rıza yöntemleri gibi konular incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MOBİL UYGULAMA VE KONUM VERİSİ KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
I. MOBİL UYGULAMA KAVRAMI
A. TANIM VE SAYILARLA MOBİL UYGULAMA PAZARI
B. MOBİL UYGULAMA SEKTÖRÜNDEKİ ANA AKTÖRLER
II. KONUM VERİSİ KAVRAMI
A. TANIM
B. ELEKTRONİK HABERLEŞME MEVZUATINDA KONUM VERİSİ KAVRAMI VE DEĞERLENDİRME
C. KONUM VERİSİNİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ
III. MOBİL UYGULAMALARDA KONUM VERİSİNİN İŞLENMESİNİN VERİ MAHREMİYETİ ALANINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI RİSKLER

İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ DÜZENLEMELER, TEMEL KAVRAMLAR VE KONUM VERİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. HUKUKİ DÜZENLEMELER
A. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU DÜZENLEMELERİ
B. TÜRK HUKUKU DÜZENLEMELERİ
C. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU DÜZENLEMELERİ
D. DİĞER ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
II. TEMEL KAVRAMLAR
A. KİŞİSEL VERİ
B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ
C. VERİ ÖZNESİ
D. VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN
E. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
III. KONUM VERİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİ
B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ OLARAK KONUM VERİSİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU ÇERÇEVESİNDE MOBİL UYGULAMALARDA KONUM VERİSİNİN İŞLENMESİ
I. MOBİL UYGULAMA SEKTÖRÜNDE TARAFLARIN HUKUKİ STATÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE VERİ SORUMLULARININ TESPİTİ
II. VERİ ÖZNESİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
A. GENEL OLARAK
B. MOBİL UYGULAMALARDA KONUM VERİSİNİN İŞLENMESİ BAKIMINDAN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
C. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
III. AÇIK RIZA ELDE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. GENEL OLARAK
B. AÇIK RIZANIN TANIMI VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI
C. PRATİKTEN MOBİL UYGULAMA VE HUKUKİ SORUN ÖRNEKLERİ
D. KONUM VERİSİ BAKIMINDAN AÇIK RIZA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
E. MOBİL UYGULAMALARDA KONUM VERİSİNİN İŞLENMESİ BAKIMINDAN DİĞER VERİ İŞLEME ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
IV. ÇOCUKLARIN KONUM VERİLERİNİN İŞLENMESİ BAKIMINDAN BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA
A. GENEL OLARAK
B. HUKUKİ DÜZENLEMELER
C. MOBİL UYGULAMA EKOSİSTEMİNDEN ÖRNEKLER VE DEĞERLENDİRME
V. VERİ ÖZNESİNİN HAKLARI
A. BİLGİ TALEP ETME HAKKI
B. KİŞİSEL VERİLERİNE ERİŞİM HAKKI
C. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİNİ VEYA DÜZELTİLMESİNİ TALEP ETME HAKKI
D. AÇIK RIZASINI GERİ ALMA HAKKI
E. DİĞER HAKLAR
SONUÇ

KAYNAKÇA