Nişanın arzulanan sona erme yolu evliliktir. Ancak bazen nişan, ilişkinin doğası gereği evlilik haricinde bir sebeple sona erebileceği gibi nişanlıların anlaşması ya da nişanlılardan birinin tek taraflı beyanıyla da sona erebilir. Çalışmamızda nişanın tüm sona erme halleri ve sona ermenin hüküm ve sonuçları incelenmiştir. Maddi ve manevi tazminat ile hediyelerin iadesi başlıklarıyla incelediğimiz bu sonuçlar çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte nişan hakkındaki kavramlar, nişanlanmanın geçerliliği ve şekli de güncellik arz eden konular olması sebebiyle çalışmamızda yer almıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
NİŞAN VE NİŞANIN SONA ERMESİ
1.1. NİŞAN - NİŞANLANMA - NİŞANLILIK KAVRAMLARI, NİŞANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1.1. Nişan, Nişanlanma, Nişanlılık Kavramları
1.1.2. Nişanın Hukuki Niteliği
1.2. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLİ
1.2.1. Genel Olarak
1.2.2. Nişanlanmanın Geçerliliği
1.2.3. Nişanlanmanın Şekli
1.3. NİŞANIN SONA ERMESİ
1.3.1. Genel Olarak
1.3.2. Nişanın Sona Erme Halleri

İKİNCİ BÖLÜM
NİŞANIN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
2.1. NİŞANIN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANABİLECEK HÜKÜMLER
2.2. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
2.2.1. Maddi Tazminat
2.2.2. Manevi Tazminat
2.2.3. Hediyelerin İadesi
2.3. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI
2.3.1. Zamanaşımı
2.3.2. İspat Külfeti
2.3.3. Yetkili ve Görevli Mahkeme
SONUÇ

KAYNAKÇA