6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ardından ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte genel ilke, usul ve esaslarıyla şekillenmeye başlayan kişisel verilerin korunması hukuku, başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun faaliyetleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun aldığı kararlarla olmak üzere, alana katkı veren akademisyen, hukukçu ve teknik uzmanların kıymetli çalışma ve yorumları ile gelişimini sürdürmektedir. Kitapta 31.12.2020 tarihine kadar yayımlanmış olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına, özetler halinde ve anahtar kelimelerle birlikte yer verilmiştir. Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararlarını, İkinci Bölüm ise kararlarını içermektedir. Kararlar, kendi bölümleri altında tarih sırasına göre yazılmış, kitap içinde numaralandırılmış ve hangi numaralı kararların hangi konu kapsamında kaldıkları anahtar kelimelerle bir tablo halinde gösterilerek, okuyucuya kolaylık sağlamak amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ VE YÖNLENDİRİCİ TABLO
BİRİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararları

01. 21/12/2017 tarihli ve 2017/61 sayılı İlke Kararı; Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması

02. 21/12/2017 tarihli ve 2017/62 sayılı İlke Kararı; Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması

03. 31/05/2018 tarihli ve 2018/63 sayılı İlke Kararı; Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi Hususunun Değerlendirilmesi

04. 16/10/2018 tarihli ve 2018/119 sayılı İlke Kararı; Veri Sorumluları ve Veri İşleyenler Tarafından İlgili Kişilerin E-Posta Adreslerine veya SMS ya da Çağrı ile Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi

05. 18/10/2019 tarihli ve 2019/308 sayılı İlke Kararı; Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar Hususunun Değerlendirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

01. 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar; Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

02. 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Karar; VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları

03. 28/06/2018 tarihli ve 2018/68 sayılı Karar; Gümrük Müşavirlerinin VERBİS'e Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi Hakkında

04. 28/06/2018 tarihli ve 2018/69 sayılı Karar; Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin, İşlenmelerini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmaması Sebebiyle İmha Edilmemesi Gerektiği Hakkında

05. 05/07/2018 tarihli ve 2018/75 sayılı Karar; Arabulucuların VERBİS'e Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulması Hakkında

06. 19/07/2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Karar; VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları Hakkında

07. 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Karar; VERBİS Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri Hakkında

08. 26/07/2018 tarihli ve 2018/90 sayılı Karar; Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Onayı Alınması Süreçlerinin Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Gerektiği Hakkında

09. 26/07/2018 tarihli ve 2018/91 sayılı Karar; Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme Yükümlülüğünü Yerine Getiremeyen Veri Sorumlusu Hakkında

10. 13/09/2018 tarihli ve 2018/106 sayılı Karar; Kimliği Belirsiz Kişi/Kişilerin Veri Sorumlusu olarak Kabul Edilemeyeceği Hakkında

11. 16/10/2018 tarihli ve 2018/118 sayılı Karar; Kurul Kararının Gereğinin Süresi İçinde Yerine Getirilmemesi Hakkında

12. 19/11/2018 tarihli ve 2018/131 sayılı Karar; Tüzel Kişiliğe Ait Verilerin Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında

13. 05/12/2018 tarihli ve 2018/142 sayılı Karar; İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi Gereğince Kişisel Verilerin Silinmemesi Hakkında

14. 05/12/2018 tarihli ve 2018/143 sayılı Karar; Sağlık Verilerini Kanun'un 6. Maddesinde Yer Alan İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Bir Kişiye Aktaran Veri Sorumlusu Hakkında

15. 24/12/2018 tarihli ve 2018/156 sayılı Karar; Yargı Mercilerinin Görev Alanına Giren Konularla İlgili Kurum'a Yapılan Başvurular Hakkında

16. 24/01/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Karar; Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanması Hakkında

17. 14/02/2019 tarihli ve 2019/23 sayılı Karar; Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara İlişkin Olarak Alınan Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi Hakkında

18. 01/03/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Karar; Bir Şahsın, Kendisi ve Ailesi Hakkındaki Kişisel Bilgilere Hukuk Dışı Yollarla Erişerek Rızası Dışında Yargıya ve Üçüncü Kişilere Aktardığı İddiasıyla Bir Başka Şahıs Hakkında Kuruma Yapmış Olduğu Şikayet Hakkında

19. 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 sayılı Karar; Veri Sorumlusunun Kanuni Yükümlülüğünü Yerine Getirmek İçin İşlediği Kişisel Verileri Meşru Menfaat Çerçevesinde Kullanma Talebiyle Kuruma Yapmış Olduğu Başvuru Hakkında

20. 25/03/2019 tarihli ve 2019/82 sayılı Karar; Bir Market Zincirinin Sadakat Kart Uygulamasına İlişkin İhbar ve Şikayetler Hakkında

21. 11/04/2019 tarih ve 2019/104 sayılı Karar; Facebook Hakkında

22. 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Karar; İlgili Kişinin Yaptığı Başvuruyu Cevaplandırmayan ve İnternet Sitesi Üzerinden Yayımladığı Aydınlatma Metni Mevzuatta Düzenlenen Şartları Taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hakkında

23. 02/05/2019 tarihli ve 2019/125 sayılı Karar; Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülkelerin Tayininde Kullanılmak Üzere Oluşturulan Form Hakkında

24. 16/05/2019 tarihli ve 2019/138 sayılı Karar; Bir Şirket Sahibinin, Çalışanının Whatsapp Yazışmalarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etmesi Hakkında

25. 16/05/2019 tarih ve 2019/141 sayılı Karar; Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. Hakkında

26. 16/05/2019 tarih ve 2019/143 sayılı Karar; Marriott International Inc. Hakkında

27. 16/05/2019 tarih ve 2019/144 sayılı Karar; Cathay Pasific Airway Limited Hakkında

28. 31/05/2019 tarihli ve 2019/157 sayılı Karar; Kurumsal E-Posta Hizmetinin, Google (Gmail) Üzerinden Yine Aynı Uzantıya Sahip Olarak Kullanılıp Kullanılamayacağı Hakkında

29. 31/05/2019 tarihli ve 2019/159 sayılı Karar; Bir Varlık Yönetim Şirketinin İlgili Kişiye Aynı Konu ile İlgili Birden Çok Mesaj Gönderimi Hakkında

30. 31/05/2019 tarihli ve 2019/162 sayılı Karar; Bir Anonim Şirketin İlgili Kişinin Açık Rızası Dışı Elektronik Ticari İleti Göndermesi Hakkında

31. 25/03/2019 tarihli ve 2019/81 sayılı Karar ve 31/05/2019 tarihli ve 2019/165 sayılı Karar; Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlularının, Üyelerinin Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması Hakkında

32. 31/05/2019 tarihli ve 2019/166 sayılı Karar; İlgili Kişiye Ait Telefon Numarasına Kendisine Ait Olmayan İçeriğin Gönderilmesi Hakkında

33. 01/07/2019 tarihli ve 2019/188 sayılı Karar; Öğrencilerin Kişisel Verisi Niteliğindeki Sınav Sonuçlarını İnternet Ortamında Yayımlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Uygulaması Hakkında

34. 08/07/2019 tarih ve 2019/104 sayılı Karar; Bir Yatırım Şirketi Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmadan İşlenmesi ve Reklam/Bilgilendirme Amaçlı Aranması Hakkında Kuruma Yaptığı Başvuru Hakkında

35. 08/07/2019 tarih ve 2019/206 sayılı Karar; Veri Sorumlusunun, Web Sitesinde Kişisel Verilerin İşlenmesini Hizmet Şartı Olarak Talep Ettiği ve Aydınlatma Yükümlülüğünü Usulüne Uygun Yerine Getirmediği İddiaları Hakkında

36. 17/07/2019 tarihli ve 2019/222 sayılı Karar; Dubsmash Inc. Hakkında

37. 23/07/2019 tarih ve 2019/225 sayılı Karar; Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye'deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hakkındaki Görüş Talebi Hakkında

38. 27/08/2019 tarih ve 2019/254 sayılı Karar; S Şans Oyunları A.Ş Hakkında

39. 27/08/2019 tarih ve 2019/255 sayılı Karar; Bir Turizm Şirketi Hakkında

40. 03/09/2019 tarih ve 2019/265 sayılı Karar; VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

41. 18/09/2019 tarih ve 2019/269 sayılı Karar; Facebook Hakkında

42. 18/09/2019 tarihli ve 2019/271 sayılı Karar; Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar Hakkında

43. 18/09/2019 tarihli ve 2019/273 sayılı Karar; Ölü Kişilerin Verilerine Yakınlarının Erişim Talebi Hakkında

44. 18/09/2019 tarihli ve 2019/276 sayılı Karar; Sevinç Eğitim Kurumları'nın Kişisel Veri İşleme Şartları Olmaksızın İlgili Kişinin Cep Telefonuna Reklam Amaçlı Kısa Mesaj Göndermesi Hakkında

45. 18/09/2019 tarihli ve 2019/277 sayılı Karar; Bir Bankanın, İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasını Bankaya Veriliş Amacı Dışında Kullanması Hakkında

46. 01/10/2019 tarihli ve 2019/294 sayılı Karar; Bir Havayolu Taşımacılık Şirketinin Sunduğu Sadakat Programını Kullanan İlgili Kişinin Kullanıcı Adı ve Parola Bilgilerini Değiştirme Talebi Karşısında İlgili Kişiden Arkalı Önlü Kimlik Görüntüsü Talep Eden Veri Sorumlusu Hakkında

47. 01/10/2019 tarihli ve 2019/296 sayılı Karar; Bir Operatör Şirketinin, İlgili Kişinin İnternet Sitesi Üzerinden Yapmış Olduğu Başvurusunu Kimlik Teyidi Yapamadığı Gerekçesiyle Reddetmesine İlişkin Olarak Kurula Yapılan Başvuru Hakkında

48. 01/10/2019 tarihli ve 2019/297 sayılı Karar; Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Gönderilen Reklam Amaçlı SMS'ler Hakkında

49. 07/11/2019 tarihli ve 2019/331 sayılı Karar; İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verinin, Alenileştirme Amacı Dışında İşlenmesi Hakkında

50. 07/11/2019 tarihli ve 2019/332 sayılı Karar; Bir Doktor Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve İlgili Numaraya Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi Hakkında

51. 07/11/2019 tarihli ve 2019/333 sayılı Karar; Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Veri Sorumlusu Tarafından Şikayetçiye, Ad ve Soyadı Benzerliği Olan Başka Bir Abonesinin Fatura Bilgilerinin E-Posta Yoluyla İletilmesi Hakkında

52. 26/11/2019 tarihli ve 2019/352 sayılı Karar; Bir Banka Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlali Hakkında

53. 26/11/2019 tarih ve 2019/353 sayılı Karar; Dernek, Vakıf Ve Sendikaların VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında

54. 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Karar; Bir Gazete Tarafından İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini İçeren Haber Yapılması Hakkında

55. 17/12/2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar; VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında

56. 26/12/2019 tarihli ve 2019/389 sayılı Karar; Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkında

57. 14/01/2020 tarihli ve 2020/13 sayılı Karar; İlgili Kişi İle Veri Sorumlusu Şirket Arasında Gerçekleştirilen Telefon Görüşmelerine İlişkin Kayıtların İlgili Kişiye Verilmesi Yönündeki Talebin Reddedilmesi Hakkında

58. 14/01/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Karar; Bir Eğitim Kurumu Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve İlgili Numaraya Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi Hakkında

59. 14/01/2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Karar; Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu Bir Avukat Tarafından Kısa Mesaj Yoluyla Üçüncü Kişilere İfşa Edilmesi Hakkında

60. 16/01/2020 tarih ve 2020/32 sayılı Karar; Bir Banka Tarafından İlgili Kişinin Kredi Kartının Rızası Dışında Üçüncü Kişilere Teslim Edilmesi Hakkında

61. 16/01/2020 tarihli ve 2020/34 sayılı Karar; İlgili Kişinin Dergi Aboneliği İşlemleri İle İlgili Bir Çağrı Merkezine Vermiş Olduğu Telefon Numarasının, Anılan Çağrı Merkezi Tarafından Bir Gıda Şirketinin Reklamının Yapılması Amacıyla Aranması Hakkında

62. 16/01/2020 tarihli ve 2020/41 sayılı Karar; İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı İşlendiği İddiası Kapsamında Veri Sorumlusu Bankadan Talep Ettiği Tazminat Talebinin Karşılanmaması Hakkında

63. 16/01/2020 tarihli ve 2020/43 sayılı Karar; İlgili Kişiye Ait Verilerin Veri Sorumlusu Bir Banka Tarafından Rızası Olmaksızın Babası İle Paylaşılması Karşısında Kişinin Bankadan Tazminat Talep Etmesi Hakkında

64. 27/01/2020 tarihli ve 2020/58 sayılı Karar; Bir Sigorta Acentesinin Müşterilerine Ait Kişisel Verileri Herkese Açık Sosyal Medya Platformlarında Müşterilerinden Habersiz Olarak ve Reklam Amacıyla Paylaşması Hakkında

65. 27/01/2020 tarih ve 2020/65 sayılı Karar; Ulaşım Hizmeti Sunan Bir Mobil Uygulama Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler Hakkında

66. 27/01/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Karar; İlgili Kişiye Rızası Bulunmamasına Rağmen Bir Gayrimenkul Şirketi Tarafından SMS Aracılığıyla Gönderilen Reklam Ve Bildirimler Hakkında

67. 06/02/2020 tarihli ve 2020/86 sayılı Karar; Bir Uçak Bileti Satış Firması Olan Veri Sorumlusu Hakkında

68. 06/02/2020 tarihli ve 2020/103 sayılı Karar; Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açmasına İlişkin Olarak Kurul'a Yapılan Başvuru Hakkında

69. 27/02/2020 tarihli ve 2020/167 sayılı Karar; Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlusunun, Üyelerinin Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması Hakkında

70. 27/02/2020 tarihli ve 2020/173 sayılı Karar; Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Hakkında

71. 03/03/2020 tarihli ve 2020/191, 2020/192, 2020/193 ve 2020/194 sayılı Kararlar; Risk Merkezindeki Verilerin Muhtelif Faktoring Şirketleri Tarafından İhlal Edildiği Hakkında

72. 03/03/2020 tarih ve 2020/196 sayılı Karar; İlgili Kişiye Ait Kişisel Verinin Denetim Faaliyeti Kapsamında Bir Kamu Kurumuna Aktarılmasına İlişkin Şikayet Hakkında

73. 12/03/2020 tarih ve 2020/213 sayılı Karar; Bir İnternet Servis Sağlayıcısının Veri İhlal Bildirimi Hakkında

74. 15/04/2020 tarih ve 2020/286 sayılı Karar; Bir Oyun Şirketinin Veri İhlal Bildirimi Hakkında

75. 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar; Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları Hakkında

76. 30/04/2020 tarihli ve 2020/325 sayılı Karar; Kuruma Bir Şahıs Tarafından Vekaleten İntikal Ettirilen Usulen Eksik Nitelikteki Çok Sayıda Başvuru Hakkında

77. 05/05/2020 tarih ve 2020/344 sayılı Karar; Bir Bankanın Veri İhlal Bildirimi Hakkında

78. 07/05/2020 tarihli ve 2020/355 sayılı Karar; İlgili Kişiye Ait Medula Eczane Çıktılarının Eczacının Eşi Tarafından Kullanılması Hakkında

79. 28/05/2020 tarihli ve 2020/429 sayılı Karar; İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin, Hakkında İcra Takibi Yapan Avukat Tarafından Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Açıklanmasına İlişkin Şikayet Hakkında

80. 23/06/2020 tarihli ve 2020/471 sayılı Kararı; Ülkemizde Temsilciliği Bulunan Bir Yabancı Bankanın Kanun Kapsamında Veri Sorumlusu Sayılıp Sayılmayacağı ve VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında

81. 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Karar; Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılması Hakkında

82. 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Karar; Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında

83. 22/07/2020 tarihli ve 2020/559 sayılı Karar; Kişisel Verilerin 108 Sayılı Sözleşme Dayanak Gösterilerek Yurt Dışına Aktarılması Hakkında

84. 16/07/2020 tarihli ve 2020/542 sayılı Karar; Aynı Gerçek Kişinin, Yurt Dışında Yerleşik Birden Fazla Veri Sorumlusu İçin İrtibat Kişisi Olarak Atanması Hakkında

85. 22/07/2020 tarihli ve 2020/560 sayılı Karar; Site Yönetimlerinin Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanunu Çerçevesinde Değerlendirmesi Hakkında

86. 11/08/2020 tarihli ve 2020/622 sayılı Karar; 18 Yaşını Doldurmamış İlgili Kişiye Ait Sağlık Raporunun İmha Edilmesi Hakkında

87. 27/08/2020 tarihli ve 2020/649 sayılı Karar; Biyometrik İmza Verisinin Kullanılması Hakkında

88. 10/09/2020 tarihli ve 2020/691 sayılı Karar; İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının, Açık Rızası Olmaksızın Bir Dernek Tarafından Reklam İçerikli SMS Gönderimi Hakkında

89. 08/10/2020 tarihli ve 2020/765 sayılı Karar; Bir Banka Tarafından Kurul Kararı ile Verilen Talimatın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Hakkında

90. 08/10/2020 tarihli ve 2020/766 sayılı Karar; Bir Banka Tarafından Kurul Kararı ile Verilen Talimatın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Hakkında