Meccanilik ilkesi ve bu ilkenin kamu hizmetinden karşılık alınması hususundaki rolü, idare hukukunun eskimiş görünen fakat dinamik ve güncel konularından biridir. Bu yönüyle öncelikle meccanilik ilkesine "bir anı" olarak bakmak ön yargısından sıyrılarak, doktrin, mevzuat ve mahkeme kararlarına yansıyan boyutun oluşturduğu gerçeklik ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra, ortaya çıkan bu mevcut tablonun yorumlanmasıyla meccanilik ilkesinin güncelliği ve bağımsızlığı hakkında değerlendirme yapma yoluna gidilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMLERİ
I. TEMEL KAVRAMLAR
A. KAMU HİZMETİ KAVRAMI
B. MECCANİLİK KAVRAMI
C. KARŞILIK KAVRAMI VE KAPSAMI
II. TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETİNDEN KARŞILIK ALINMAYA BAŞLANMASININ GELİŞMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
YARGININ VE DOKTRİNİN KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMADAN KARŞILIK ALMA HUSUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI VE MEVZUATIN DURUMU
I. YARGININ YAKLAŞIMI
A. ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMU HİZMETLERİNDEN KARŞILIK ALINMASINA DAİR YAKLAŞIMI
B. DANIŞTAY'IN KAMU HİZMETLERİNDEN KARŞILIK ALINMASI HUSUSUNDAKİ YAKLAŞIMI
C. YARGITAY VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NİN KAMU HİZMETLERİNDEN KARŞILIK ALINMASI HUSUSUNDA YAKLAŞIMLARI
D. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KAMU HİZMETLERİNDEN KARŞILIK ALINMASINA DAİR YAKLAŞIMI
II. MEVZUATIMIZDA MECCANİLİK İLKESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
A. KAMU HİZMETLERİNİN KARŞILIĞI HUSUSUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YARARLANMA BİÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
B. İDARENİN KAMU HİZMETİ KARŞILIĞINI BELİRLEME YETKİSİ
C. KARŞILIK ALINMASI HUSUSUNDA DÜZENLEME OLMAYAN KAMU HİZMETLERİNE UYGULANACAK HUKUKİ REJİM
III. DOKTRİNDE MECCANİLİK İLKESİ VE KAMU HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ETKİSİNE DAİR YAKLAŞIMLAR
A. KLASİK DÖNEM YAKLAŞIMLARI
B. GÜNÜMÜZDE ANLAM VE ETKİSİ DEĞİŞEN MECCANİLİK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MECCANİLİK İLKESİNİN GÜNCELLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI
I. MECCANİLİĞİ GÖLGELEYENLERDEN KURTARMAK YA DA MECCANİLİK İLKESİNİ KAMU HUKUKUNDAKİ FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ARASINDAN AÇIĞA ÇIKARMAK
A. KANUNİLİK İLKESİ
B. SOSYAL DEVLET İLKESİ
C. EŞİTLİK İLKESİ
II. BİR KAMU HİZMETİ İLKESİ OLARAK MECCANİLİK İLKESİNİN KENDİNE ÖZGÜ HUKUKİ SONUÇLARI
A. HUKUKİ SONUCA ETKİSİ AÇISINDAN MECCANİLİK İLKESİNİN KAMU HİZMETİNDEN KARŞILIK ALINMASI KONUSUNDA DOĞURDUĞU SONUÇLAR
B. KAMU HİZMETİNİN BİR KRİTERİ OLMASI NEDENİYLE KAMU HİZMETİ ALANININ BELİRLENMESİ AÇISINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇ
SONUÇ

KAYNAKÇA