Dünyada serbest piyasa ekonomisine yönelik gelişme ve değişmelere paralel olarak; tüketici ihtiyaçları artmış ancak buna karşın; tüketiciler söz konusu bu ihtiyaçlarını eksiksiz sağlayacak imkanlarla donatılamamıştır. Bu noktada imdadımıza kredi kuruluşları olan bankalar yetişmiş ve bizlere "Yeni bir televizyon, derin dondurucu, kırmızı spor bir otomobil, yurtdışında eğitim imkanı ya da çocuğunuza bilgisayar yani hayalini kurduğunuz yeni bir hayat" sloganlarıyla sınırsız özgürlük ve konfor vadetmişlerdir. İşte bu özgürlük ve konfor için "sihirli değnek" olarak tüketicilerin kullanımına "kredi kartları" sunulmuştur. Elinizdeki bu kitap; "Yüksek Lisans Tezi" olarak üç yıl süren bir araştırma ve çalışmanın neticesi olup, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Geleneksel 7. Tüketici Ödülleri yarışmasında '2003 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü'nü kazanmıştır. Aradan geçen 16 yılda meydana gelen mevzuat değişiklikleri, öğreti, içtihatlar ve uygulamadaki yenilikler göz önüne alınarak, ilk başta sadece tüketici kredileri açısından kredi kartlarına bakış sunan çalışma baştan sona yeniden düzenlenerek güncellenmiş ve bir takım eklemeler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra; bir hukukçu ve uygulamanın içinden bir avukat gözüyle "Kredi Kartı Sistemi" ve taraflar arasındaki ilişkiler tüm hukuki yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Teknolojinin gelişmesi, yargı içtihatlarındaki ve mevzuattaki hızlı değişimler ve erişimdeki kolaylıklar da göz önünde bulundurularak kitap metninin içerisine örnek içtihatların ve mevzuatın sadece ilgili kısımları alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Genel Olarak Kredi Kartı Uygulaması
II. Kredi Kartı Uygulamasının Tarihsel Gelişimi
III. Çalışmanın Kapsamı

BİRİNCİ BÖLÜM
KREDİ KARTI UYGULAMASI
I. Kredi Kartı Sistemleri
A. İki Taraflı Sistem
B. Üç Taraflı Sistem
C. Karma Sistem
II. Kredi Kartı Uygulaması ve Hukuki Yapısı
A. Kredi Kartı Sisteminin Genel Olarak İşleyişi
B. Kredi Kartı
C. Kredi Kartının İbrazı, Yapılması Gereken Kontroller ve Harcama Belgesi

İKİNCİ BÖLÜM
KREDİ KARTI UYGULAMASINDA
TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
I. Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş İle Üye İşyeri Arasındaki İlişki
A. Üye İşyeri Sözleşmesinin Tarafları
B. Üye İşyeri Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği
C. Üye İşyeri Sözleşmesinin Unsurları
D. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
E. Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
II. Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişki
A. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Şekli ve İçeriği
B. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Tarafları
C. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi Unsurları
D. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
E. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
F. Kefilin ve Garanti Verenin Sorumluluğu
III. Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki İlişki
A. Sözleşmenin Tarafları
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Kurulması
C. Sözleşmenin Unsurları
D. Tarafların Yükümlülükleri

BİBLİYOGRAFYA
EKLER
DİZİN