Öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçu bağlamında kastın tespiti konulu çalışmamızda, benzetme yapmak gerekirse bir resim tablosu misali "kast ve teşebbüsün konusunun" ana malzeme olduğu, "ispat ve vasıtaları" ile konunun resmedildiği ve son bölümde de suçun vasıflandırılmasını içeren "ayrım kıstasları" ile tablonun isminin belirlendiği bir süreçten geçilmiştir. Bu tablonun ruhunu oluşturacak olan ise ceza muhakemesinin temel ilkeleri ve vicdani kanaatin göz ardı edilmemesidir. Çalışmamızda, uygulamaya dair örneklere, Yargıtay kararlarına ve bu kararların yorumlanmasına yer verilmiş; yaralamanın niteliğine göre Adli Tıp, konu içeriğinde Kriminoloji, suçun işleniş şekline göre istatistik veriler de dahil olmak üzere, geniş bir yelpazede inceleme yapılarak konuyu sunmak amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ İŞLEME KASTI ve SUÇA TEŞEBBÜS
1.1. SUÇ İŞLEME KASTI
1.1.1. Kavram
1.2. Kastın Unsurları
1.2.1. Kastın Türleri
1.3. SUÇA TEŞEBBÜS
1.3.1. Kavram
1.3.2. Suça Teşebbüsün Şartları
1.3.3. Suça Teşebbüste Ceza

İKİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT ve KASTIN BELİRLENMESİ
2.2. CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
2.2.1. Genel Olarak
2.2.2. İspat Araçları: Deliller
2.3. KASTIN BELİRLENMESİ
2.3.1. Kastın Varlığına Dair İspat Yükü
2.3.2. İlkeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ve KASTEN YARALAMA SUÇUNDA KASTIN AYIRT EDİLMESİ KISTASLARI
3.1. Genel Olarak
3.2. Kıstaslar
3.2.1. Fail ve Mağdura İlişkin Sebepler
3.2.2. Suçta Kullanılan Araca İlişkin Sebepler
3.2.3. Fiile İlişkin Sebepler
3.2.4. Öldürme Kastının Belirlenmesine Yarayan Diğer Unsurlar
SONUÇ

KAYNAKÇA