Çeviren: Av. HİLAL TEMEL
Kişisel verilerin korunması alanında dünya genelindeki yasa yapma çalışmaları ve yaptırımların hızla artmasıyla şirketler için veri koruma uyumu çok önemli bir hale geldi. Türkiye'de de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurularak aktif bir şekilde yasa yapma çalışmalarına başlamasıyla kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum oldukça önem kazandı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 1995 tarihli Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak hazırlanmış olduğundan Avrupa Birliği düzenleme ve uygulamaları Türkiye için önem taşıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalar ile yaptırımlar artarken kişisel verilerin korunması git gide daha da önemli bir mevzuata uyum konusu haline geliyor. Uygulama Kılavuzu'nun hem faaliyetleri dolayısıyla Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne tabi olan hem de yerel olarak faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uyum çalışmalarında yol gösterici olacağına inanıyoruz. Uygulama Kılavuzu, uyum çalışmalarında başvurabileceğiniz pratik bir kaynak olarak hazırlandığından kitapta teorik açıklamalar yerine şirketlerin uygulamada karşılaştığı sorunlardan yola çıkılarak hazırlanmış örnekler ve kişisel verilerin korunması alanında tartışılan güncel konulara ilişkin değerlendirmeler bulacaksınız. Bunun yanı sıra zengin bir dizin ve şirketinizdeki mevzuata uyum çalışmalarını adım adım kontrol edebileceğiniz bir liste de bulunuyor.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Giriş

Temel Terimler

Temel Kavramlar

UYGULAMA KILAVUZU
1.Uyum Programına Başlayın
2.Uluslararası Veri Aktarımları Uyum Mekanizması Seçin
3.Dokümanları Hazırlayın
4.Uyum Programlarını Güncelleyin ve Denetleyin
5.A'dan Z'ye Veri Gizliliği

Kontrol Listesi: Veri Gizliliği Uyum Programı

Kaynaklar

Kısaltmalar

Kavram Dizini