Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişmeler neticesinde, devletler uluslararası göç olgusunu milli güvenlik ve sınır politikaları çerçevesinde ele almaya başlamıştır. Bu bağlamda idari gözetim uygulaması, bu yaklaşımın önemli bir aracı haline gelmiştir. Elinizdeki eserde, bu aracın Türk hukukundaki uygulamasının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türk hukukundaki idari gözetim uygulamasının kanuni temelleri, düzenlemeler yapılırken esas alınan Avrupa Birliği Göç Hukuku da dikkate alınarak, sulh ceza hakimliği ve idare mahkemesi kararları ile Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları çerçevesinde incelenmiş; geri gönderme merkezlerindeki uygulamaya yönelik düzenlemelerden kaynaklanan yahut kaynaklanması muhtemel olan insan hakları ihlalleri ele alınmıştır. Son olarak, hukuki düzenlemelerde ve idari gözetim müessesesinin uygulanışında tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
İdari Gözetimin Niteliği ve Hukuki Dayanakları
I. İdari Gözetimin Hukuki Niteliği
A. Genel Bilgi
B. İdari Gözetim Kavramı
C. İdari Gözetimin Ceza Hukuku Müesseselerinden Farkı
II. İdari Gözetimin Hukuki Dayanakları
A. Genel Bilgi
B. Anayasal Dayanaklar
C. Milletlerarası Düzenlemeler
D. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Düzenlemesi

İkinci Bölüm
İdari Gözetim Usulü
I. Uluslararası Koruma Başvurusu Aşamasında İdari Gözetim
A. Genel Bilgi
B. İdari Gözetimin İstisnailiği
C. YUKK Kapsamında Uluslararası Koruma
D. Geçici Koruma Statüsü
E. İdari Gözetim Sebepleri
F. İdari Gözetime Alternatif Tedbirler
G. İdari Gözetim Kararı
II. Sınır Dışı Edilecek Yabancıların İdari Gözetimi
A. Genel Bilgi
B. Sınır Dışı Edilecek Yabancılar
C. İdari Gözetim Sebepleri
D. İdari Gözetim Kararı
III. İdari Gözetim Altına Alınmayacak Yabancılar
A. Sınır Dışı Edilemeyecek Yabancılar
B. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar
IV. Çocukların ve Özel İhtiyaç Sahiplerinin İdari Gözetimi

Üçüncü Bölüm
Geri Gönderme Merkezleri
I. Genel Bilgi
II. Geri Gönderme Merkezine Kabul İşlemleri
III. Geri Gönderme Merkezinde Sağlanacak Hizmetler
A. Genel Bilgi
B. Barınma ve Beslenme Hizmetleri
C. Sağlık Hizmetleri
D. Eğitim Hizmetleri
E. Haberleşme ve Ziyaret
F. Avukat, Noter ve Diğer Yetkililerle Görüşme İmkânı
G. Güvenlik Hizmetleri
H. Diğer Hizmetler
IV. Tutulma Yerlerindeki Maddi Koşulların Denetimine Yönelik Başvurulabilecek Yargı Yolları
A. Genel Bilgi
B. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Öncesi Dönem
C. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Sonrası Dönem
Sonuç

Yayımlanmamış Mahkeme Kararları
I. İdare Mahkemesi Kararları
II. Sulh Ceza Hakimliği Kararları
Kaynakça