7. bası da gözden geçirilmiş ve bazı kısa eklemeler yapılmış olarak yayımlanmaktadır.(SUNUŞTAN)

İÇİNDEKİLER

§1. GİRİŞ

§2. NİŞANLANMA

§3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSURLARI

§4. EVLENME EHLİYETİ VE EVLENME ENGELLERİ

§5. EVLENME BAŞVURUSU, EVLENME İZNİ BELGESİ, EVLENME TÖRENİ

§6. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ

§7. EVLİLİK BİRLİĞİNİN HÜKÜMLERİ

§8. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUMA TEDBİRLERİ

§9. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

§10. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE BOŞANMA

§11. KAVRAM VE SOYBAĞI TÜRLERİ

§12. SOYBAĞININ REDDİ

§13. BABAYA SOYBAĞININ SONRADAN EVLENMEYLE KURULMASI

§14. BABAYA SOYBAĞININ EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞU "TANIMA"YLA KURULMASI

§15. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN BABALIK HÜKMÜYLE BABAYA BAĞLANMASI

§16. EVLAT EDİNMEDEN DOĞAN SOYBAĞI İLİŞKİSİ

§17. Soybağının Hükümleri

§18. Velayet

§19. Çocuk Malları

§20. Nafaka Yükümlülüğü

§21. Ev Düzeni

§22. Aile Malları

§23. Bireyin Korunması Önlemleri

§24. Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık

§25. Vesayet dairelerinin görevleri

§26. Vesayet organlarının sorumluluğu