Prof. Dr. Vecdi AralYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine
2010 Kasım, xxx + 221 s.

Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları
2010 Kasım, xx + 253 s.

Yaşamda Eğitim ve Öğretim
2010 Ekim, xvii + 129
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.