Av. Ergin AkçayYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Borçlar Kanunu'na Göre
Zamanaşımı
2010 Haziran, xiii + 171 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.