Doç. Dr. M. Murat İnceoğluYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Yeni Tüketici Hukuku Konferansı
2015 Mayıs, VIII + 383 s.

Kira Hukuku (2 Cilt)
2014 Mart, CXII+1284 s.

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu
Makaleler - Tebliğler
2011 Aralık, X + 406 s.

Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil
2009 Aralık, xxviii + 576 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.