Doç. Dr. Erkan AydınYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Açısından
Vakıfların Vergilendirilmesi
2016 Mart, XVI + 138 s.

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk
2009 Ekim, xx + 197 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.