Prof. Dr. Gülsevil Alpagut

-Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İş Hukuku Temel Kanunları
2017 Şubat, XIII + 461 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.