Fethiye Nur AkkayaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kent Estetiğini Koruma Amaçlı İdari Kolluk Faaliyeti
S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/2
2016 Haziran, XIV + 145 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.