Dr. Mehmet TankYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi Yargılama Hukuklarında
Delillerin Değerlendirilmesi
2016 Haziran, XXXII + 611 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.