Eren SolmazYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kamulaştırma Hukukunda Malikin Geri Alma Hakkı
S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1
2016 Mart, XVIII + 190 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.