Elliott GeisingerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-I
2016 Şubat, XXVIII+236 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.