Murat ÇakırYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 6
2015 Kasım, XVI + 106 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.