Yrd. Doç. Dr. Burak HuysalYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Milletlerarası Özel Hukukta Temsile Uygulanacak Hukuk
Mukayeseli Maddi Hukuk ve Kanunlar İhtilafı Kurallarıyla Birlikte
2015 Ekim, XXX + 267 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.