Seda İrem ÇakırcaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre
Aşırı Yararlanma Kavramı
2015 Ekim, XIX + 267 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.