Melik KartalYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kamu Davasının Açılmasında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 5
2015 Eylül, XXII + 232 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.