Rahime ErbaşYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 4
2015 Temmuz, XI + 224 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.