Tuba Kelep Pekmez

-Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson Hukukunda
Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi No: 3
2015 Haziran, XXI + 233 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.