Doç. Dr. Gül Üstün

1979 yılı Samsun doğumlu olan Gül Üstün, 1997 yılında Samsun Anadolu Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamlamasının ardından aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamıştır. 2001 yılında üniversite eğitimini tamamlayan yazar, 2002-2004 yılları arasında İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002-2004 yılları arasında Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisans çalışmasını yürütmüş, 2004 yılında "Elektrik Piyasasında Faaliyetler" isimli yüksek lisans bitirme tezini hazırlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku dalında Doktora eğitimine başlamasının ardından 2008 yılında "Kentsel Dönüşüm" isimli Doktora tez çalışmasını tamamlamıştır. Gül Üstün 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Kentsel Dönüşüm Hukuku
2014 Kasım, XX+349 s.

İdare Hukuku Boyutuyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu
2013 Nisan, XII+224 s.

İdare Hukuku - II
2010 Nisan, xviii + 277 s.

İdare Hukuku
2016 Kasım, XXX + 970 s.

İdare Hukuku
2015 Ekim, XXX + 970 s.

İdare Hukuku
2013 Ekim, XXX+920 s.

İdare Hukuku
2012 Kasım, XXX + 832 s.

İdare Hukuku
2012 Nisan, xxx + 832 s.

İdare Hukuku
2011 Mart, XXX + 830 s.

Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu
2009 Haziran, xvi + 240 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.