Özge Yücel DericilerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri
Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme
2014 Aralık, XIV+387 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.