Dr. Hüseyin Işık


(hisik35@yahoo.com)


Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası Vergilendirme
2014 Kasım, XXVIII+658 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.