Prof. Dr. Tankut CentelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 6
İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II
2016 Ekim, IX + 267 s.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No. 5
İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar
2014 Ekim, VII+270 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.