Cem ÜstünerYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Sektörün Uluslararası Rekabet Gücüne Etkisi Bağlamında
Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi
2009 Nisan, xxix + 417 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.