Dr. Halit UyanıkYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Hukukun Otoritesi
Joseph Raz'da Otorite Olarak Hukuk
2014 Mayıs, XVIII+228 s.

Ekonomik Kamu Yararı Kavramının Türk İdare Hukukundaki Anlam ve İşlevi
2013 Kasım, XVI+214 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.