Fatma AyhanYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi
Kamu Hukuku ile Özel Hukukun Bir Karşılaşma Noktasına İlişkin İnceleme
2013 Kasım, XIX+237 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.