Yrd. Doç. Dr. Cem ŞenolYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı
2015 Kasım, XXVI + 429 s.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında
Etkin Soruşturma Yükümlülüğü
(CMK M. 172/3)
2013 Kasım, XVIII+239 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.