Semih Sırrı ÖzdemirYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Haksız Rekabet Kavramı Açısından
Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar
2013 Mayıs, XIV+134 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.