Prof. Dr. Billur YaltıYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı
2017 Nisan, X + 438 s.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.2
Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar
2013 Mayıs, VIII+415 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.