Prof. Dr. Baki İlkay EnginYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Cilt 1 Eşya Hukuku (20 Ekim 2016)
2017 Nisan, XII + 276 s.

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
2016 Ekim, XVIII + 323 s.

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
2014 Kasım, XVIII + 302 s.

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
2014 Mayıs, XIV+296 s.

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
2016 Ekim, XVIII + 370 s.

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Genel Bölüm - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku
2013 Ekim, XVIII+370 s.

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Genel Bölüm-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku
2013 Mayıs, XIV+338 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.