Necdet UzelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre
Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam
2013 Nisan, XXVI+406 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.