Prof. Dr. Ali Cem BudakYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Tespit Davaları
2010 Haziran, 391 s.

Medeni Usul Hukuku Ders Malzemesi
2009 Kasım, ix + 150 s.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
2010 Ocak, xxii + 233

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
2009 Nisan, xxii + 233 s.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
2011 Şubat, XLII + 581 s.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı
2010 Temmuz, xxxvi + 554 s.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu Tasarısı ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı
2009 Şubat, xxviii + 447
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.