Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemil YıldırımYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu
2015 Ekim, XXII + 312 s.

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre
Satış Sözleşmeleri
2012 Kasım, XIV + 383 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.