Uğur Çolak

İstanbul (4) No'lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi HakimiYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Türk Marka Hukuku
2016 Şubat, XXXIV + 1018 s.

Türk Marka Hukuku
2014 Şubat, XXX+864 s.

Türk Marka Hukuku
2012 Şubat, xxv + 1014 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.