Prof. Dr. Nur CentelYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
2015 Nisan, VIII+327 s.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.1
Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması
2013 Mayıs, VIII+378 s.

Hukuk ve Etik Boyutuyla
Ötanazi
2011 Aralık, VIII + 408 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.