Prof. Dr. Şükran ŞıpkaYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla
Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları
2015 Ekim, XX + 584 s.

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG'ye Göre
Satış Sözleşmeleri
2012 Kasım, XIV + 383 s.

Türk Hukukunda
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar
2011 Kasım, XLV + 427

Türk Hukukunda
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar
2011 Ocak, XLV + 427
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.