Mehmet SaydamYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
2011 Ocak, xvi + 223 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.