Kadir Has Üniversitesi Hukuk FakültesiYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu
24-25 Nisan 2008 İstanbul
2011 Ocak, xiv + 351 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.