Yard. Doç. Dr. Olgun Akbulut

Orta öğrenimini Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde tamamladı (1993). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1997). Aynı Fakülte'de Kamu Hukuku Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak çalıştı (1998-2004). 'Doğrudan Demokrasi' başlıklı teziyle Kamu Hukuku yüksek lisansını tamamladı (2001). 'Humanitarian Intervention for Human Rights Protection: Kosovo Case (İnsan Haklarının Korunması için İnsancıl Müdahale: Kosova Vakası) ' başlıklı teziyle İnsan Hakları ve Demokratikleşme alanında ikinci yüksek lisansını yaptı (2002). Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (İsveç) ve Abo Akademi Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü (Finlandiya) 'nde doktora araştırmalarında bulundu (2004-2007). 'Azınlık Hakları' konulu teziyle doktorasını tamamladı (2007). Harvard Hukuk Fakültesi'nde (ABD) misafir araştırmacı olarak görev yaptı (2012-2013). 2009 yılından beri Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku dersleri vermektedir. Yazarın yerli ve yabancı, bilimsel ve güncel dergilerde anayasa ve insan hakları hukuku üzerine çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.