Prof. Dr. Nusret İlker ÇolakYazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında
İstanbul Analizi - I
2014 Ocak, XXXI+860 s.

Anayasa Mahkemesi Kararlarında
İmar Hukukunun Temel İlkeleri
2011 Aralık, VI + 419 s.

Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak
İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler
2011 Nisan, xii + 334 s.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
2015 Şubat, LXIV + 1216 s.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
2011 Mart, LVIII + 1025 s.

Kitle İletişim Hukuku
2013 Ekim, XXX+396 s.

Kitle İletişim Hukuku
2010 Kasım, xxiv + 422 s.

İmar Hukuku
2014 Aralık, LXI + 1330 s.

İmar Hukuku
2010 Ekim, LII + 969 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.