Prof. Dr. Oktay Uygun

1963'te Trabzon'da doğdu. 1985'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı üniversiteden Kamu Hukuku alanında 1987'de Yüksek Lisans, 1991'de Doktora derecelerini aldı. 1992'de Yardımcı Doçent olarak atandı. 1995'te Doçent unvanını aldı. 2005 yılında Profesör oldu. Oktay Uygun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku öğretim üyesidir.Yazarın Yayınevimizden Çıkan Eserleri:

Devlet Teorisi
2017 Ocak, XVIII + 694 s.

Devlet Teorisi
2015 Kasım, XVIII + 694 s.

Devlet Teorisi (Ciltli)
2014 Eylül, XIX+694 s.

Demokrasi
2017 Şubat, XII + 404 s.

Demokrasi
Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar
2014 Nisan, XII+404 s.

Demokrasi
Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar
2013 Mart, XII+402 s.

Kamu Hukuku İncelemeleri
İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, Egemenlik
2013 Ekim, IX+948 s.

Kamu Hukuku İncelemeleri
2013 Mart, IX+941 s.

İbni Haldun'un Toplum ve Devlet Kuramı
2008 Mayıs, xii + 178 s.

Federal Devlet
Temel İlkeleri, Başlıca Kurumları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
2007 Kasım, xii + 370 s.
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.